DINASYS s.r.o.

Akustický orientační majáček

AOM je informačně-orientační prvek usnadňující prostorovou orientaci pro slabozraké a nevidomé. Je spouštěn pomocí dálkového ovladače, který má uživatel u sebe. Tento prvek je již zanesen ve vyhlášce č.398/2009 Sb. – budovy nemocnic, krajských úřadů, výpravní budovy, odbavovací terminály veřejné dopravy a stanice metra mají povinnost vybavit se těmito prvky. Ostatní veřejně přístupné budovy musí zajistit vytýčení přístupu ke stavbám přirozenou nebo umělou linií, pokud nelze, tak akusticky. Ideální je však kombinace obou prvků, protože v průběhu zimních měsíců se funkce linií výrazně snižuje.

Akustický orientační majáček - technické parametry

Kde by se měly AOM instalovat?

  • Zdravotnická zařízení a lékárny
  • Úřady (městský úřad, úřad práce, úřad sociální správy, …)
  • Finanční instituce
  • Sportovní zařízení
  • Obchodní centra
  • Policie
  • Obecně jsou to budovy, do kterých je umožněn přístup veřejnosti

Jak akustický orientační majáček funguje?

Majáček je spouštěn pomocí dálkového ovladače. Akustický signál nejprve uživatele navede ke vchodu do budovy (v případě dopravy pak do podchodu, stanice metra apod.) a informuje uživatele o budově – podá informaci o názvu budovy, základní informace o tom, co se nachází za vchodovými dveřmi, popřípadě jaké jsou tam další orientační a informační prvky. V průběhu nečinnosti majáček nijak neruší okolí.

Umístění

Majáček se umisťuje s ohledem na dobrou slyšitelnost a orientační funkci – například v ose vchodu do objektu. Jeho pracovní poloha je libovolná. Dosah dálkového ovládání je 50-150 metrů.

Dálkový ovladač

Slabozrací a nevidomí mají možnost zažádat o proplacení tohoto ovladače. Tento ovladač má českou a slovenskou frekvenci a přepínač frekvencí je přímo na ovladači.

Reference

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version