DINASYS s.r.o.

Dinasys - Podpořili jsme

2012

Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých

  • Podpořili jsme sdružení OKAMŽIK finančním darem ve výši 6.000 Kč.
  • Finanční dar byl použit na podporu sociálních služeb ve prospěch zrakově postižených osob v projektu „Osobní asistence pro děti se zrakovým postižením“, v rámci kterého sdružení Okamžik poskytuje doprovody dětí s těžkým zrakovým postižením do školy a zpět a asistenci a doprovody při mimoškolních aktivitách a jiných zájmových činnostech těchto dětí.

 

Tyfloservis, o.p.s.

nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba.

  • Podpořili jsme obecně prospěšnou společnost Tyfloservis finančním darem ve výši 4.000 Kč.
  • Finanční dar bude použit na zabezpečení realizace služeb rehabilitace nevidomých a těžce slabozrakých osob.

 

2010

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podpořili jsme výstavu „Design z Ústí“ finančním darem 5.000 Kč na částečné krytí výdajů na výstavu

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version