DINASYS s.r.o.

Úřad městské části Prahy 2

Termín realizace: 2010, 2011

Instalace Informačního systému Dinasys, hmatového značení a úprava nahrávek v Akustických orientačních majácích.

Městský úřad Praha 2 byl vůbec první institucí a zákazníkem, který nám dal možnost nainstalovat naše zařízení a jeho odzkoušení. Nejprve bylo instalováno 10 kusů informačních hlásičů v podobě stříbrných krabiček nalepených vedle jednotlivých kanceláří ve druhém patře budovy. K tomu byla dodána magnetická trasa a upravené hole. Po jednom roce provozu jsme se dohodli na dalších úpravách, abychom systém uživatelsky zlepšili. Byla odstraněna magnetická trasa, která byla nahrazena umělou vodicí linií (ILIS), jednotlivé informační hlásiče jsou dále vybaveny hmatovou značkou (popisek v Braillově písmu), jednotlivá patra jsou značena speciálními značkami na každém zábradlí a ty jsou ještě doplněny i popiskem v Braillově písmu upevněném na boku zábradlí. Dále byly označeny hmatovými značkami výtahy a zvonky a také byly upraveny nahrávky v Akustických orientačních majácích umístněných nad vchodovými dveřmi. Byly také přehrány texty v jednotlivých informačních hlásičích. 

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version