DINASYS s.r.o.

Služby

Společnost DINASYS, s.r.o. nabízí svým zákazníkům komplexní služby a servis, který je potřeba k produktům, které máme v našem portfoliu.

Návrhy orientačních a akustických systémů provádíme tak, aby byly v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška je důležitou součástí všech nově navrhovaných veřejných budov i těch, které jsou nově rekonstruované.

Projekční činnost v oblasti dodávek informačních a orientačních systémů

  • Prohlédnutí stavby/budovy/areálu a systémů již instalovaných.
  • Definice požadavků zákazníka s ohledem na potřeby uživatelů.
  • Návrh vhodných systémů (možno více variant – v základním, standardním či prémiovém provedení), zpracování projektové dokumentace.
  • Návrh systémů/značení podléhající vyhlášce 398/2009.
  • Návrh nadstandardních systémů pro další zvyšování komfortu osob se zrakovým postižením.
  • Zpracování komplexního projektu včetně ocenění, dodávky, instalace a servisu zařízení.

Instalace námi nabízených systémů a produktů

  • Dovezeme, nainstalujeme a zprovozníme.
  • Provedeme technické zaškolení v případě potřeby.

Servis a technická podpora

Ostatní služby

  • Provádíme kontrolu současných i budoucích výzev v rámci jednotlivých operačních programů a snažíme se zachytit vhodné výzvy, kde je možnost zajistit financování z EU fondů.
  • Provádíme vlastní vývoj informačního systému Dinasys

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version