DINASYS s.r.o.

Orientační plánky včetně hmatových prvků a popisků v Braillově písmu

Orientační plánky se využívají zejména v interiéru budov a slouží k základní navigaci - je na nich uvedeno rozmístnění patra nebo místnosti, dále jsou to například evakuační plánky. Tyto plánky můžeme dodat ve statické verzi, která může být upevněna na zeď, nebo jsou to plánky přenosné.

Orientační plánky statické

  • Dispozice jednotlivých pater
  • Dispozice místností
  • Evakuační plánek

Vyrobeny jsou z plastu. Upevňují se pomocí samolepící pásky nebo šrouby. Označují směr otevírání dveří, základní dispozice, legenda ve standardním i Braillově písmu.

Orientační plánky přenosné

  • Dispozice jednotlivých pater
  • Dispozice místností
  • Evakuační plánek

Jsou to plánky, které lze zapůjčit třeba na recepci nebo pokladně. Vyrobeny mohou být ze speciálního papíru či tenkého plastu. Mohou být vyrobeny jako soubor plánků a svázány. 

Brailovo písmo Brailovo písmo

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version