DINASYS s.r.o.

Muzea a galerie

Řešení, která nabízíme pro oblast kultury, vycházejí z dlouhodobého trendu zvyšování kvality služeb a komfortu návštěvníků a to i otevírání kultury pro občany se zrakovým handicapem. V současné době jsou populární například haptické výstavy, které umožní zrakově handicapovaným lepší představu o tom, jak exponáty vypadají. Naše systémy umožňují podat informaci o tom, jak vypadá budova či jednotlivá patra, nebo i celý areál/zahrada a kde se co nachází. Lze také vytvořit malé hmatové modely exponátů včetně plastického popisu (normální i Braillovo písmo). Pro úplnou představu pak hmatové prvky doplňují i systémy akustické a tím jsou Informační systém Dinasys a Akustický orientační majáček Elvos. Informační systém podá přesnou informaci o exponátu a majáček Elvos pomáhá při samotné orientaci tak, aby se návštěvník dostal bez problémů k budově a věděl, co se nachází za vstupními dveřmi.

Hmatové prvky

Hmatové značení dodáváme z řad Dinasys EasyOne, Dinasys Nail či ILIS. Záleží vždy na konkrétním projektu a představách zákazníka, my se snažíme dodat nevhodnější systém a to tak, aby splňoval požadavky uživatelů. Nejlepší variantou je být přímo u začátku rekonstrukce či stavby, abychom mohli vše projednat přímo s projektanty, zvolit vhodnou skladbu produktů a nainstalovat je ještě před otevřením. Nicméně není žádným problémem vhodně zvolit a dodat produkty do aktuálních výstav, kde některé značení zůstává neměnné a další musí být flexibilní.

Informační systém Dinasys

Informační systém Dinasys je velmi vhodný i pro tuto oblast. Je diskrétní a akusticky neruší návštěvníky, kteří systém nevyužívají. K exponátům lze pořídit informační sloupek/krabičku, která má v sobě zvukový modul a na něm je nahraná informace o daném exponátu. Na jednom zvukovém modulu mohou být nahrány 2 jazyky, maximální délku informace doporučujeme 5 minut. Na pokladně si návštěvník vyzvedne sluchátko, které slouží pro příjem zprávy. Při prohlídce exponátu vybaveného informačním sloupkem/krabičkou se návštěvník pouze dotkne tohoto systému a zaposlouchá se do informace, která je v něm nahrána. V případě, že se pustí, zpráva se okamžitě přeruší. Lze se pohybovat i v menu informace a to krátkým či dlouhým stiskem.

Akustický majáček Elvos

Akustické orientační majáky (AOM) jsou velice populární již řadu let a jsou také zaneseny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tento akustický prvek slouží nevidomým a usnadňuje jejich orientaci a informaci. AOM se upevňují v ose vchodu do budovy a nevidomý si je zapíná sám dálkovým ovladačem. Budova je pak schopna navést nevidomého k danému vchodu (pomocí trylku ), představit se a udat základní informace o tom, co se nachází za vchodovými dveřmi. AOM se spouští pouze povelem z dálkového ovládače, a v průběhu nečinnosti nijak neruší své okolí.

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version