DINASYS s.r.o.

Nemocnice

Moderní nemocnice se vyznačují vysokou kvalitou zdravotní péče, bezpečným prostředím a komplexností poskytovaných služeb. Do zdravotnických zařízení máme připravené výrobky z řad multifunkčních orientačních systémů, které jsou vybavené i hmatovými prvky a jsou tedy využitelné i pro osoby se zrakovými vadami. Do technického úseku nemocnic můžeme dodat záložní zdroje špičkové úrovně zaručující neustálou dodávku elektrické energie i při přerušení její standardní dodávky.

Orientační systémy Dinasys

Jednoduché hmatové značení pomocí Braillova písma na hliníkových samolepících fólií či hliníkových cedulkách. Značení pater pomocí speciálních hřebíčků umístěných na zábradlí, které jsou snadno hmatatelné, a jejich počet určuje, v kolikátém patře se osoba zrovna nachází. Hmatovými značkami se dají označit ordinace, zvonky, výtahy (pokud již nejsou značeny od výrobce), zábradlí, toalety a jiná potřebná místa.

  • Dinasys EasyOne
  • Dinasys Nail

Orientační systémy ILIS

Propracovaný design nabízející maximální komfort pro osoby vidoucí i zrakově handicapované. Orientační značení ILIS se na první pohled neliší od běžných systémů, nabízí však plastické písmo i písmo Braillovo a piktogramy jsou také snadno hmatatelné. V produktové škále naleznete informační cedule, plánky, mapy, značení zábradlí i výtahů.

  • Orientační mapa ILIS
  • Orientační plány ILIS
  • Značení ILIS

Akustický majáček Elvos

Akustické orientační majáky (AOM) jsou velice populární již řadu let a jsou také zaneseny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tento akustický prvek slouží nevidomým a usnadňuje jejich orientaci a informaci. AOM se upevňují v ose vchodu do budovy a nevidomý si je zapíná sám dálkovým ovladačem. Budova je pak schopna navést nevidomého k danému vchodu (pomocí trylku ), představit se a udat základní informace o tom, co se nachází za vchodovými dveřmi. AOM se spouští pouze povelem z dálkového ovládače, a v průběhu nečinnosti nijak neruší své okolí.

PKy-WebTvorba.cz - © 2013

Top Desktop version